2. ročník Tour de aleje

14.08.2018 21:19

14. července 2018 se na Vysočině uskutečnil již druhý ročník cyklojízdy "Tour de aleje" na podporu ochrany alejí u silnic. Součástí programu byly ukázky stromolezců, vlastivědné putování, vystoupení sportovců a umělců.

Se Zvonečníkem jsme připravili ukázky odrazkových bezpečnostních prvků k ochraně stromů i zvířat u silnic a ukázky teplotních rozdílů mezi plochami přímo nasvícenými Sluncem, různých barev, se zastíněním a s přítomností zeleně. Pozitivní mikroklimatický efekt zeleně je nepochybný a dokonce prodlužuje životnost silničního asfaltu.

Děkujeme Arnice za zorganizování akce a všem účastníkům za účast. Více tisková zpráva z akce a https://aleje.org/tour-de-aleje

 

Zpět