Navštivte debatu Invazní druhy a ochrana přírody

24.11.2017 10:13

Invazní druhy (invasive species) se mohou rychle šířit, potlačovat biologickou rozmanitost, potlačovat původní druhy a společenstva. Mohou přinášet nová zdravotní rizika i hospodářské problémy. Proto jsou předmětem zájmu vědců, ochránců přírody a hospodářů. Teprve v roce 2016 nabyl účinnost seznam druhů s významným dopadem v EU. *Co je nového v legislativě dotýkající se invazních druhů a co v ní dosud chybí? *Je vhodné invazní druhy hubit a jakými způsoby (i s ohledem na kritiku herbicidů glyfosátu)?

V panelu vystoupí: RNDr. Tomáš GÖRNER, Ph.D. (expert pro invazní druhy AOPK), Ing. Jan ŠÍMA (ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků), RNDr. Lenka POCOVÁ (řešitelka projektů v Karlovarském kraji), RNDr. Jiří JAKL (program Invaze v naší přírodě www.invanatura.cz).

Více a pozvánka ke stažení viz www.invanatura.cz.

Zpět