Zpráva z Krkonošské ekoakademie

18.08.2019 13:58

Ve dnech 19.-20. července 2019 proběhla Krkonošská ekoakademie v Malé Úpě a Modrém dole (viz pozvánka). V pátek proběhla přednáška a beseda s ředitelem Správy KRNAP PhDr. Robinem Böhnischem a Mgr. Andreou Svobodovou, která má na starost péči o trvalé travní porosty v KRNAP a jeho ochranném pásmu. Dále jsme navštívili Braunovy louky bohužel již se zcela odkvetlými arnikami vzhledem k fenologickému vývoji roku. V sobotu jsme navštívili Modrý důl, ve kterém jsme se seznámili s různými aspekty pastvy ovcí. Počasí se vydařilo a děkujeme všem, kteří se do akce zapojili.

K fungování národního parku Robin Böhnisch vidí jako problém svázanost Správy KRNAP nutností využívat v případě péče o les externí firmy a pracovníky v dělnických pozicích. Správa KRNAP nemá (stejně jako další národní parky v ČR) tabulková místa pro pracovníky v oblasti péče o les, případně je nemůže dostatečně ohodnotit. Externích firem je nedostatek a je třeba je zdlouhavě soutěžit.

 Fotogalerie z akce Pavel Křivka 

Foto a info Facebook

Prezentace R. Böhnisch k nové zonaci KRNAP (.pdf 5,6 MB)

Video s Ivanou Čílovou - vysokohorská pastva ovcí (Youtube)

Zpět