Přírodě blízké hospodaření v lesích

24.11.2017 10:06

V letošním roce jsme se Zvonečníkem věnovali zvláštní pozornost lesům. Šlo zejména o březnovou debatu v Lidovém domě (viz zpráva), účast na parlamentním semináři k zajištění dostatku dřeva certifikovaného FSC pro český nábytkářský průmysl (viz zpráva) a o spolupráci s exkurzí AVČR na Klokočnou a Voděradské bučiny (viz zpráva).

Akce jsou součástí mozaiky poznání a diskuse různých problémů s ukázkou využitelných řešení. České lesy se potýkají s řadou problémů. Bývá to dosud jejich nevhodné druhové složení a ohrožení klimatickými změnami, ačkoli trend náhrady jehličnatých monokultur je již nastavený velice slibně. Velmi vhodné je rozšíření výběrného způsobu hospodaření, jehož předpokladem je také snížení nadměrných stavů spárkaté zvěře a využití přirozeného zmlazení. Na Klokočné jsme měli možnost se s tímto způsobem hospodaření přímo seznámit. Velice zásadní je také ekonomická stránka, která v případě přírodě blízkého hospodaření díky nižším výdajům na pěstební činnost a ochranu lesa vychází zcela konkurenceschopná. Tento způsob hospodaření i s možností větší nabídky dřeva certifikovaného pomocí FSC může také uspokojit potřeby českého nábytkářského průmyslu a snížit méně výhodný vývoz nezpracovaného českého dřeva do zahraničí.

Za vyzvednutí stojí aktivity akademické obce spojené v Platformě pro krajinu a stanovisko Komise pro životní prostředí AVČR dostupné -zde-. Věříme, že vědecké podklady a různé praktické zkušenosti s kontakty mezi různými odborníky a širší veřejností přispějí k dalšímu zlepšení hospodaření v českých lesích.

RNDr. Jiří Jakl, předseda spolku Zvonečník

Zpět