Záchrana zvířat

Řada lidí se pouští do "záchrany" zvířat neodborným způsobem a mohou způsobit více škody, než užitku. Je proto lépe neprodleně zavolat si pro radu na záchrannou stanici pro volně žijící živočichy. Tyto stanice nejčastěji provozuje Český svaz ochránců přírody a nalezneme je na www.zvirevnouzi.cz - centrální dispečink záchranných stanic má číslo 774 155 155 (uložte do paměti svého mobilu). Pomoc potřebují zvířata se zlomeninami, s krvavými zraněními, s poškozeným peřím nebo zapletená do rybářských potřeb.

K mláďatům savců (zajíčci, srnčata, koloušci) se raději nijak nepřibližujeme. Jejich rodiče nebývají daleko a záchrana takových mláďat je zbytečná a nesmyslná (výjimkou mohou být jedině mláďata vysloveně zraněná nebo uvízlá). Naopak pokud nalezneme ptáče vypadlé z hnízda, můžeme jej do hnízda bez obav vrátit. Ptáci, na rozdíl od savců, nemají dobře vyvinutý čich a nemusíme se bát ani přímého kontaktu. Pokud ptáčata nemají viditelná zranění (krvavá, visící křídlo apod.), opět je lépe si jich nevšímat, jejich rodiče bývají na blízku.

Doporučujeme program ČSOP - Zvíře v nouzi.