Ubývá drobné polní zvěře

24.10.2016 23:30

Na informace k úbytku polní zvěře je možné narážet dlouhodobě. Aktuální statistiky ČSÚ (-zde-) vypovídají například o úbytku v letech 2006-2015 u stavu zajíců z 305 tisíc na 240 tisíc (přes poloviční odstřel), u koroptví z 63,5 tisíc na 31 tisíc. Podle odborníků za úbytkem stojí intenzivní zemědělství, zmizelé remízky, používání pesticidů a ztráty orné půdy.

V debatě 9. listopadu v Lidovém domě se budeme zabývat stavem a vývojem agrobiodiverzity, protože velmi dobře ilustruje nedobrý vývoj a stav polních kultur. Neváhejte a přijďte, diskuse bude zajímavá. Více na vodakrajina.eu.

Zpět